Helping Hand

Arbeta med andra

The Grace Trust arbetar på en mycket bred front, både på europeisk och internationell nivå. Där vi inte har expertis nog att bidra direkt på plats stöder vi både nationella och lokala hjälporganisationer för att bredda målen och syftet med The Grace Trust.

Dessa organisationer ägnar sig bland annat åt
  • Icke-statlig akutvård och läkarvård
  • Katastrofhjälp
  • Barnvård
  • Stöd till funktionshindrade
  • Livsviktig medicinsk forskning
Och mycket annat.

För att säkerställa att de pengar som doneras kommer till största möjliga nytta och för att maximera välgörenheten har vi ett minimum av avlönad personal och förlitar oss till största delen på volontärer.

Gör en donation

Klicka nedan om du vill stödja The Grace Trust ekonomiskt.Donera >
Tack vare ert stöd kan vår personal läka, utföra kirurgi, driva vaccinationskampanjer och ge rätt behandling till de som är i mest behov av livsviktig vård. - Médicins Sans Frontières