Helping Hand

The Grace Trust grundades 1967 och stiftelsens syfte innefattar:

  • Humanitär hjälp och stöd i samband med naturkatastrofer runt om i världen
  • Stöd till utbildning runt om i Europa som vilar på kristen värdegrund
  • Lindrande av fattigdom
  • Stöd till medicinsk forskning och stöd till andra hjälporganisationer som vårdar gamla, sjuka och funktionshindrade
  • Stöd till organisationer som erbjuder livräddande tjänster och som inte får ekonomiskt stöd av myndigheterna

Gör en donation

Klicka nedan om du vill stödja The Grace Trust ekonomiskt.



Donera >
Tack för ditt generösa bidrag. Din gåva kommer till användning där den behövs som mest, så att vi tillsammans kan erbjuda rätt vård, på rätt plats i rätt tid - Combat Stress