Helping Hand

Om oss

I mitten av 1960-talet sålde John Dallow sin fabrik. Eftersom han var troende kristen ville han vara säker på att en stor del av pengarna gick till välgörande ändamål ("Det är saligare att ge än att få." Apg 20:35).

I syfte att genomföra detta startade han 1968 en välgörenhetsorganisation som han döpte till The Grace Trust. Han började genast använda stiftelsen för att stödja lämpliga projekt både i Storbritannien och i övriga världen. Stiftelsen stödde bl.a. utbildning för barn på en kristen värdegrund, hjälp till fattiga, stöd till mission runt om i världen, hjälp till sjuka, gamla och svaga samt ekonomiskt stöd till dem som arbetar med akut hjälp vid naturkatastrofer. De som kommer i håg John Dallow minns honom som en gladlynt och generös man och när han dog år 1978 hade han skänkt bort i princip alla sina pengar ("Gud äskar en glad givare" 2 Korinthierbrevet 9:7).

Förvaltarna i dagens Grace Trust är fast beslutna att fortsätta och bygga vidare på det Dallow åstadkom och tack vare ett enormt arbete från frivilliga insamlare har Grace Trust kunnat fortsätta på sin inslagna väg. Förvaltarna strävar alltid efter att stödja saker som hade rimmat med John Dallows kristna tro, övertygelse och principer. De försöker på sitt ödmjuka sätt att återspegla Guds generositet, medkänsla och kärlek. Vård och kristen utbildning av barn och unga låg alltid John Dallow varmt om hjärtat, och därför är detta något som dagens förvaltare lägger extra fokus på. Förutom att ge stort stöd till kristna skolor i Storbritannien och på kontinenten har stiftelsen också hjälpt skolor i Afrika, Sydamerika och Västindien och på så sätt gjort livet lättare för barn som lever under de svåraste av förhållanden (Herren är nåderik och barmhärtig. Jakob 5:11).

Förvaltarna strävar alltid efter att göra mer för att förverkliga stiftelsens syfte och behoven är stora. Om du vill göra en donation eller ge en testamentarisk gåva skulle vi vara oerhört tacksamma. Vi har ingen avlönad personal, utan förlitar oss bara på hårt arbetande volontärer, så du kan vara säker på att din donation gör största möjliga gott.

Gör en donation

Klicka nedan om du vill stödja The Grace Trust ekonomiskt.Donera >
Vi är mycket tacksamma för din donation. Stöd från en stiftelse som er, som delar vår tro, är av oerhört stor betydelse för oss - Fondation pour l’école