Helping Hand

O nas

W połowie lat 60. John Dallow sprzedał swoją firmę produkcyjną. Kierowała nim wiara chrześcijańska oraz chęć przeznaczenia znacznej części zebranych pieniędzy na cele charytatywne („Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”, Dz 20,35).

W tym celu założył w 1968 r. fundację charytatywną, którą nazwał The Grace Trust. Pan Dallow i jego fundacja zaczęli wkrótce wspierać szlachetne cele w Wielkiej Brytanii i poza jej granicami. Ich działania obejmowały wspieranie edukacji dzieci w duchu chrześcijaństwa, pomoc ubogim, wspomaganie głoszenia Ewangelii na całym świecie, pomoc ludziom chorym, starszym i słabym, a także wsparcie finansowe na rzecz instytucji i osób niosących pomoc w miejscach klęsk żywiołowych. Ci, którzy znali pana Dallowa, zapamiętali go jako pogodnego i hojnego człowieka, który do czasu swej śmierci w 1978 r. rozdał niemal cały swój majątek („Radosnego dawcę miłuje Bóg”, 2 Kor 9,7).

Obecni powiernicy The Grace Trust kontynuują i rozwijają jego dziedzictwo – dzięki ogromnej pracy wolontariuszy pozyskujących środki fundacja nie przestaje energicznie działać. Powiernicy niezmiennie pracują na rzecz spraw zgodnych z chrześcijańskimi przekonaniami, zainteresowaniami i zasadami pana Dallowa. Pragną w swych czynach, choćby w niewielkim stopniu, odzwierciedlić szczodrość i miłość, jakimi obdarza nas Pan. Ponieważ troska o dzieci i młodzież oraz kształcenie ich w duchu chrześcijańskim zawsze były bliskie sercu pana Dallowa, powiernicy przykładają do tych spraw szczególną wagę. Poza ogromnym wsparciem udzielanym szkołom chrześcijańskim w Wielkiej Brytanii i Europie, fundacja pomaga również szkołom w Afryce, Ameryce Południowej i na Karaibach, poprawiając byt dzieci żyjących w najtrudniejszych warunkach („Pan pełen jest litości i miłosierdzia”, Jk 5,11).

Powiernicy pragną w jak najlepszy sposób służyć celom fundacji, a potrzeby są wielkie. Będziemy niezmiernie zobowiązani za darowizny i spadki przekazane na rzecz fundacji. Nie zatrudniamy pracowników pobierających wynagrodzenie, niemal całkowicie polegając na ciężkiej pracy wolontariuszy. Dlatego mogą być Państwo pewni, że przekazane datki zostaną wykorzystane w maksymalnie efektywny sposób.

Przekaż darowiznę

Jeżeli pragną Państwo wesprzeć działania The Grace Trust, proszę kliknąć przycisk znajdujący się poniżej.

Jesteśmy wdzięczni za otrzymaną darowiznę. Wsparcie uzyskane od organizacji dzielącej nasze wartości, a taką jest Państwa Fundacja, stanowi dla nas wspaniały bodziec do dalszego działania - Fondation pour l’école